پسرها:   آبتین=یکی از شخصیت های شاهنامه، پدر فریدون آتش =آتش نام= فرمانده لشگر بابک خرمدین، تزیین و آذین =آرایش آراد =نام فرشته ای آرام =ساکت آرتان =نام پدر زن داریوش کبیر آرش =یکی از پهلوانان سنتی ایران آرشام =بسیار نیرومند، پدر بزرگ داریوش کبیر آرمان= هدف آرمین =یکی از شخصیت های شاهنامه آریا =نام ...

پسرها:

 

آبتین=یکی از شخصیت های شاهنامه، پدر فریدون

آتش =آتش

نام= فرمانده لشگر بابک خرمدین، تزیین و

آذین =آرایش

آراد =نام فرشته ای

آرام =ساکت

آرتان =نام پدر زن داریوش کبیر

آرش =یکی از پهلوانان سنتی ایران

آرشام =بسیار نیرومند، پدر بزرگ داریوش کبیر

آرمان= هدف

آرمین =یکی از شخصیت های شاهنامه

آریا =نام باستانی ایران

آریامنش =دارای خلق و خوی آریایی، نام پسر داریوش

آریانا =منسوب به نژاد و قوم آرین یا آریایی

آرین= مربوط به نژاد آریا

آزاد =آزاد

آویژه =خاص و خالص، پاک و پاکیزه

اخگر =پاره آتش

اردشیر =یکی از شخصیتهای شاهنامه

اردلان

اردوان =یکی از شخصیت های شاهنامه

ارژنگ =یکی از شخصیت های شاهنامه

ارسلان شیر

ارشیا تخت

اسفندیار یکی از شخصیتهای شاهنامه

اشکان بنیانگذار سلسله اشکانیان

افشار شریک، معاون، رفیق

افشین نام سردار ایرانی

امید آرزو

امیر شاه

انوش جاودان

انوشیروان نام یکی از پادشاهان ایرانی در زمان ساسانیان

اورنگ ادراک

ایرج نام یکی از شخصیتهای شاهنامه

بابک یکی از شخصیت های شاهنامه

باربد نام نوازنده نامی دربار خسرو پرویز

بامداد آغاز صبح

بامشاد نام نوازنده نامی دوران ساسانیان

بامین

بردیا نام یک شاهزاده(برادر کمبودجیه پسر کوروش(ر

برسام یکی از سرداران یزدگرد ساسانی

برنا جوان

بروز بلند بالا، نام پسر سهراب

برزن نام پهلوان ایرانی، نام پسر گرشاسب

بزرگمهر یکی از شخصیتهای شاهنامه

به آئین به دین

بهبد نگهبان

بهراد

بهرام مریخ، یکی از شخصیتهای شاهنامه

بهرنگ رنگ نیک

بهروز روز خوب و نیک

بهزاد کسی که به نیکی زاده شده

یازدهمین ماه ایرانی، نام یکی از شخصیت های

بهمن شاهنامه

بهمنش دارای مش و کردار شایسته

بهنام مشهور

بهنود نام شاهان هند

بیژن یکی از شخصیتهای شاهنامه

پارسا ایرانی، مقدس

پاشا نامی آذری به معنای پروردگار

پرشان رزمجو

پرویز یکی از شخصیت های شاهنامه

پرهام نام یک پیامبر

پژمان

پوریا

پویا جستجو، جویا

پوژمان آرزو

پولاد نام یکی از پهلوانان ایرانی در زمان کیقباد

پهلبد آهنگساز دوران خسرو پرویز ساسانی

پیام پیام

پیروز یکی از شخصیتهای شاهنامه

پیروزان نام برادر شاپور اول

پیمان قبول

تورج یکی از شخصیت های شاهنامه

تهماسب یکی از شخصیت های شاهنامه

تهمورث نام یکی از شاهان ایرانی

تیرداد

تیمور

جاوید ابدی

نام شاهی باستانی، یکی از شخصیت های

جمشید شاهنامه

جهاندار دارنده جهان

جهانشاه شاه جهان

جهانگیر فاتح جهان

حامی مدافع

خداداد هدیه ای از طرف خدا

خسرو یکی از شخصیتهای شاهنامه

خشایار نام یکی از شاهان هخامنشی

دادیه

دارا ثروتمند، یکی از شخصیتهای شاهنامه

داراب یکی از شخصیتهای شاهنامه

داریوش نام یکی از شاهان هخامنشی

دانوش

رامبد

رامین

رامتین نوازنده معروف زمان ساسانیان

رخشان درخشان

رستان یکی از شخصیت های شاهنامه

روزبه

زال یکی از شخصیتهای شاهنامه ( پدر رستم( ر

زامیاد

زرتشت نام یک پیامبر

زند

ساسان بنیانگذار عهد ساسانی

سالار رهبر

سام یکی از شخصیتهای شاهنامه

سامان خانه، سامان

سامی بالا مقام

سپهر آسمان

سروش

سنجر شاهزاده

سهراب یکی از شخصیت های شاهنامه ( فرزند رستم( ر

سیامک مرد سیاه مو

سیاوش یکی از شخصیت های شاهنامه

شاپور یکی از شخصیت های شاهنامه

شاهرخ صورت شاه

شاهکام خواست شاه

شاهین باز ( پرنده ای کوچکتر از عقاب( ر

شایا سزاوار

شایان سزاوار

شروین

شهاب ستاره دنباله دار

شهباز شاهین دربار

شهرام نام پادشاهی

شهرداد هدیه شهر

شهروز رودی بزرگ

شهریار شاه

شهیار دوست شاه

عماد اعتماد

فرامرز یکی از شخصیتهای شاهنامه

فربد راست

فرجاد عالی

فرخ شاد

فرخزاد شاد به دنیا آمده

فرداد

فردوس بهشت

فردین

فرزاد تولد باشکوه

فرزام سزاوار

فرزان عاقل

فرزین دانا

فرشاد شاد

فرشید

فرناز بالا

فرود یکی از شخصیت های شاهنامه

فروهر جوهر

فرهاد یکی از شخصیت های شاهنامه

فرهنگ فرهنگ

فرهود

فریبرز یکی از شحصیت های شاهنامه

فرید منحصر بفرد

فریدون یکی از شخصیت های شاهنامه

فیروز پیروز، پیروزی

کامران موفق

کامشاد آرزوی شاد

کامیار موفق

کسرا یکی از شخصیت های شاهنامه

کاوه یکی از شخصیت های شاهنامه

کاووس یکی از شخصیت های شاهنامه

کورس

کورش بنیانگذار سلسله هخامنشی در ایران

کوشا کوشنده، سخت کوش

کیا شاه، مدافع، محافظ

کیان شاهان

کیارش

کیانوش یکی از شخصیت های شاهنامه

کیخسرو یکی از شخصیت های شاهنامه

کیقباد یکی از شخصیت های شاهنامه

کیوان جهان

کیومرث یکی از شخصیت های شاهنامه

گباد یکی از شخصیتهای شاهنامه

گشتاسب یکی از شخصیتهای شاهنامه

گودرز یکی از شخصیتهای شاهنامه

گیو یکی از شخصیتهای شاهنامه

مازیار

ماکان

مانی نقاشی که خود را پیامبر معرفی می کرد

منوچهر یکی از شخصیتهای شاهنامه

مهبد

مهراب یکی از شخصیتهای شاهنامه

مهران یکی از شخصیتهای شاهنامه

مهرداد هدیه آفتاب

مهرزاد نوزاد آفتاب

مهرک یکی از شخصیتهای شاهنامه

مهرنگ رنگ آفتاب

مهیار یکی از شخصیتهای شاهنامه

میلاد تولد

نامدار مشهور

نامور مشهور

نریمان یکی از شخصیتهای شاهنامه

نوری روشنایی

نوشزاد بشادی زائیده شده

نوید خبر خوش

نمیا کوچک

نیوشا شنونده

هرمز یکی از شخصیتهای شاهنامه

هوتن

هوشمند دانا

هوشنگ یکی از شخصیتهای شاهنامه

هوشیار دانا

هومان یکی از شخصیتهای شاهنامه

هومن نیک اندیش

ورشاسب

یاشار نامی آذری – بمعنی جاوید

========================================================

دخترها :

 

آبنوس آبگینه

آتوسا نام یک شاهزاده ایرانی

آذر آتش، نهمین ماه ایرانی

آذرافروز نام پسر مهرنوش پسر اسفندیار

آذرخش صاعقه، نام روز نهم از ماه آذر

آذرگون نام گلی است برنگ سرخ

آذرنوش پاکدین

آرا

آرزو آرزو

آزاده آزاد، رها

آزیتا نام یک شاهزاده ایرانی

آزین زینت آلات

آسا مانند

آفرین تشویق

آلاله نام گلی

آناهیتا الهه آب

آوا صدا

آویزه آویز

آهو آهو

اختر ستاره، نام گلی

ارانوس سیاره ارانوس

ارغوان نام درختی که گل و شکوفه سرخ رنگ می دهد

ارکیده رنگ ارغوانی روشن، نام گلی

ارمغان هدیه

افسار تاج

افسانه افسانه

افسون طلسم و جادو

افشان پاشیدن

الناز

انوشه خوشبخت

ایران نام کشور ایران

ایران دخت دختر ایران

بانو خانم، متشخص، زن مجرد

بلور کریستال

بنفشه گل بنفشه

بوبک دختر و دوشیزه هدهد، نام مرغ حضرت سلیمان

بوسه بوس، بوسیدن

بهار فصل بهار

بهارک بهار کوچک

بهاره آورنده بهار

بهناز بهترین ناز

بهرخ بهترین صورت

بیتا منحصر بفرد

پدیده پدیده، چیز جدید

پرستو اسم یک پرنده

پرند ابریشم

پری پری

پری رو دارای صورتی همچون پری

پریا جمع پری

پریچهر دارای صورتی همچون پری

پریزاد زاده پری

پریسا مانند پری

پریوش دارای صورتی همچون پری

پرتو پرتو

پروانه پروانه

پروین نام یک صور فلکی

پگاه سپیده دم

پوپک نوعی پرنده

پوران موفق

پوران یکی از شخصیت های شاهنامه

دخت

پوری موفق

پونه نام گلی

پیمانه جام شراب

پیوند ارتباط

تارا ستاره

ترانه آهنگ، نغمه

ترسا مسیحی

توران نام کشور دشمن ایران در شاهنامه

توکا نوعی پرنده

تهمینه یکی از شخصیتهای شاهنامه

تینا سفال

ثریا نام یک صور فلکی

جوانه جوان، گل جوانه

چلیپا

خاطره یاد، یادگاری

خندان خندان

خجسته

خورشید آفتاب

دری ستاره ای درخشان که مانند گوهر می درخشد

دلارام آرام دل

دلبر ملیح، خوش قلب

دلکش جذاب

دریا دریا

دنیا جهان

رامش آرامش

رسا پرمعنی

روشنایی، نام شاهزاده ایرانی که اسکندر بخاطر او تخت جمشید را نابود

رکسانه کرد

روان روح، روان

رودابه یک از شخصیت های شاهنامه، مادر رستم

روشنک نور کوچک

رها آزاد

ریما

زری حریر، زربافت

زرین طلایی

زرین دخت دختر طلایی

زویا

زهره سیاره زهره(ونوس(ر

زیبا زیبا، قشنگ

ژاله شبنم

ژیلا

سارا

ساغر جام شراب

سالومه

ساناز نام گلی

سایه سایه

سپیده نور اول صبح

ستاره ستاره

سروناز زن زیبا، درخت سروناز

سمن یاسمن

سمیلا

سمیرا

سنا

سودابه یکی از شخصیت های شاهنامه

سوری رز قرمز

سوزان شعله ور، درحال سوختن

سوسن نام گلی

سوگند قسم خوردن

سپتا

سیما صورت، رخ

سیمین نقره ای

شادان شاد

شادی شادی، خوشحالی

شاهین سلطنتی

شبنم شبنم(ژاله(ر

شراره جرقه

شروین

شعله شعله، آتش

شکوفه شکوفه

شکوه جلال، زرق و برق

شوکا نوعی آهو

شهربانو بانوی شهر

شهرزاد زاده شهر

شهرناز عشق شهر

شهزاده شاهزاده

شهلا زن سیاه چشم

شهناز عشق شاه

شیدا

شیده آفتاب، درخشان

شیرین ظریف، شیرین

شیرین بانو زن شیرین و حساس

شیفته افسون شده

شیما

شیوا فریبا

صدف

صهبا شراب

طاهره پاک، خالص

طلا طلا

عسل عسل

غزال آهوی کوهی

غزاله آهوی کوهی

غمزه طنازی

غنچه غنچه گل

فرانک یکی از شخصیتهای شاهنامه

فرحناز خوشی

فرخنده شاد

فرزانه عاقل

فرشته فرشته، پری

فرناز عشوه گر

فرنگیس یکی از شخصیت های شاهنامه

فروزان درخشان

فروزنده درخشان

فروغ روشنی

فریبا ملیح

فریده پرارزش

فرین ستوده

فیروزه فیروزه

فیلا عاشق

قاصدک گل قاصدک

قدسی مقدس، فرشته

کتایون یکی از شخصیت های شاهنامه

کیمیا ماده ای که مس را به طلا تبدیل می کند

گردآفرید یکی از شخصیت های شاهنامه

گردیا یکی از شخصیت های شاهنامه

گلاره چشمان

گلبانو

گلبهار گل فصل بهار

گلپری

گلشن باغ گل

گلنار گل انار، به زیبایی گل

گلنسا

گلی رنگ قرمز گل رز

گیتا نوعی آهنگ

گیتی جهان، دنیا

گیسو

لادن نام گلی

لاله گل لاله

لیدا

لیلا شبانه

لیلی نام گلی

مانا مانند

ماندانا نام یک شاهزاده

مانی نقاشی که خود را پیامبر معرفی کرد

ماهدخت وجوه ماه

ماهرخ کسی که صورتش مانند ماه باشد

مرجان مرجان

مرجانه مرجان

مرمر مرمر

ملکه ملکه

منیژه یکی از شخصیتهای شاهنامه

مروارید مروارید

مریم گل مریم

مژده خبر خوش

مژگان مژه ها

مستانه مست

میشا

مونا نام یک الهه

مهتا مثال ماه

مهتاب مثال ماه

مهر انگیز مهر انگیز

مهرناز نور آفتاب

مهرنوش

مهری خورشید، مهربان

مهسا ماه، مهتاب

مهستی درخت گل یاس

مهشید

مهناز نور ماه، شکوه ماه

مهنوش

مهوش مثال ماه، زیبایی

مهین دختر ماه

میترا نام یک الهه

مینا مینا

مینو

نازآفرین شوق آفرین

نازگل گل زیبا

نازنین خوش قلب

نازی زیبا

نازیلا زیبا

ناژین نام یک درخت

ناهید ونوس، ستاره زهره

ندا صدا

نرگس نام گلی

نسترن نام گلی

نسرین رز وحشی

نغمه ترانه، آهنگ

نگار خوش قلب

نگاه نگاه

نگین سنگ روی انگشتر و جواهرات

نوا نوا

نوش آفرین شادی خلق

نوشین شیرین

نهال نهال

نیکو خوب، زیبا

نیکی خوبی

نیلوفر نام گلی(زنبق آبی(ر

نیوشا شنونده

وندا آرزو

ویدا آشکار

هدیه هدیه

هستی وجود

هما پرنده ای افسانه ای

هنگامه حیرت انگیز

یاس گل یاس

یاسمن گل یاس

یکتا تنها، یگانه

یگانه تنها، یگانه

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

لینک کوتاه :http://www.piyarom.ir/?p=11208

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.