۱- موقعیت روستای مرکزی: روستای سرچاهان درجنوبی ترین نقطه شهرستان حاجی آباد و در حاشیه کریدور بین المللی بندرعباس – تهران واقع گردیده و ازطرفی روستاهای پر جمعیت دیگری نیز در حوالی آن قرار گرفته است ، به طوری که اگر این روستا را در مرکز قرار دهیم بیش از ۳۰ پارچه آبادی آن راه ...

۱- موقعیت روستای مرکزی: روستای سرچاهان درجنوبی ترین نقطه شهرستان حاجی آباد و در حاشیه کریدور بین المللی بندرعباس – تهران واقع گردیده و ازطرفی روستاهای پر جمعیت دیگری نیز در حوالی آن قرار گرفته است ، به طوری که اگر این روستا را در مرکز قرار دهیم بیش از ۳۰ پارچه آبادی آن راه احاطه کرده اند.

روستاهای گهکم، لایگزان از شمال روستای شهدادی تل قعله ، سعادت آباد ، پرعابدین و آبدوان از سمت جنوب،روستاهای سیرمند، رائیز،سردر ،بناب، سیاهک، باغان، باباکوهی،خرسین تلمرا و مزرعه از سمت خاوری و همچنین روستاهای تارم ،طاشکوئیه هاشم آباد،کنج،سیدجوزر ، رفیع آباد گلروئیه،گله گاه و چاباغ و…درسمت باختری این روستا واقع شده اند بنابراین سرچاهان دارای موقعیت ممتاز((روستای مرکزی)) بوده و صد البته که با تبدیل این روستا به بخش قسمت عمده ای از مشکلات دیگر روستاهای حوالی آن،ازجمله آن عدم امکانات رفاهی ،آموزشی و رفاهی و حتی بخش تولید و کشاورزی که ناشی از بعد مسافت و فاصله طولانی بامرکزبخش بوده مرتفع وچه بساکه می توان سرعت توسعه،عمرانی و آبدانی این روستاهارا نیزبادسترسی امکانات و منابع فراهم کرد.

۲ – بعدمسافت: فاصله بامراکزبخش فارغان وبخش مرکزی حاجی آباد: روستاهای سرچاهان گهکم ،لایگزن،تارم،هاشم آباد،طاشکوئیه،گنج،سیدجوزر،گله گاه ،چاباغ ،شهدادی،تل قلعه، آبدوان،رفیع آباد،گلروئیه،و پرعابدین که جز روستاهای بخش مرکزی حاجی آباد محسوب می شود هر کدام به طور تقریبی بین ۱۵ تا ۵۰ کیلومتر با مرکز(بخش مرکزی)فاصله دارند و از طرفی روستاهای سیرمند،مزرعه،بناب،سیاهک، باغان، سردر،رائیز و باباکوهی،باغان نیز بین ۱۲۰تا۱۳۰کیلومترتا مرکز بخش فارغان فاصله دارند ،اما ازسوی دیگر یقینا اگر((سرچاهان)) به عنوان بخش مرکزی جدید مطرح گردد،فاصله روستاهای مذکور به حدود ۱۵تا۳۵ کیلومترتقلیل خواهد یافت . البته همان طور که اشاره شد((سرچاهان)) درمرکزیت روستا هایی واقع شده که از هر سو روستاهای پرجمعیتی نیز آنرا احاطه کرده اند ،بنابراین امیداست که کارشناسان فرهیخته وزارت کشور تمامی ابعاد وجوانب ازجمله بعد مسافت تامرکز شهر بخش، موقعیت مکانی وزمانی دسترسی روستائیان به امکانات درمانی ،آموزشی و رفاهی ، و حتی بخش تولید کشاورزی که ناشی ازبعد مسافتی و فاصله طولانی بامرکزبخش بوده مرتفع و چه بساکه می توان سرعت،عمران وآبدانی این روستاهارانیز بادسترسی به امکانات و منابع فراهم کرد.

۳- جمعیت : این روستا که از سه قسمت سرچاهان علیاء سفلی و مرکزی تشکیل شده قریب به ۱۰۰۰ خانوار درآن سکونت داشته و از طرفی بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن درسال ۱۳۹۰خورشیدی،تعدادجمعیت این روستا با احتساب روستاهای اقماری حدود ۱۰هزارنفرنشان می دهد.

۴- موقعیت کشاورزی ودامداری: این روستابه همراه روستای شهدادی بیشترین میزان تولیدگندم وذرت در استان به خود اختصاص داده و از طرفی دیگرمناطق سرچاهان با تولیدخیارشمام دربین شهر های ایران زبانزده بوده و این محصول به همراه خیارگلخانه ای علاوه برمصرف داخلی،بخش عمده ی آن به کشورهای حوزه قفقاز و خلیج فارس صادر می شود. متاسفانه آنچه که سالهاست کشاورزان این منطقه راقدری آزرده خاطر ساخته اینکه بیشتر محصولات تولیدی این منطقه بانام مناطقی دیگر صادر می شود که اصلا” سهمی درتولید محصولات کشاورزی ندارد!البته درخصوص وضعیت دامپروری نیز به طور قطع می توان ادعا نمودکه بیشترین میزان تولیدی گوشت قرمز در استان هرمزگان دراین منطقه ازجمله سرچاهان،شهدادی و گله گاه تولید وتامین می شود.

۵- پیشینه تأسیس بخش دراین منطقه: بررسی اسناد تاریخی حکایت و نشان از این واقعیت دارد که در اواخرحکومت ناصرالدین شاه قاجار با پیشنهاد وزارت داخلی بخشی تحت عنوان بخش سعادت آباد (( این روستا امروزه در محدوده ی سرچاهان واقع شده است)) تاسیس گردید که شاید حاجی آباد امروزی درآن دوران روستایی بیش نبوده!!یقینا” از دلایل عمده ای که موقعیت این روستا را به بخش فراهم ساخته بود نخست برقراری امنیت کاروان های تجاری،مسافری و ساکنان دو منطقه مهم و استراتژیک تنگ زاغ و پرعابدین بوده که با بازگشت ناصر الدین شاه قاجار از سفر اروپاه مقارن گردیده و البته درهمین هنگام باپیشنهاد مشیرالدوله وزیر امور خارجه مبنی بر تشکیل نیرویی با روش نوین درجهت حفظ و حراست از راهها و منطق روستایی موافقت گردید و درنهایت به دستور سپهسالار دربسیاری از راههای اصلی ایران از جمله مسیر بندرعباس، پاسگاههایی درمناطق مختلف ازجمله سعادت آباد و پر عابدین و گهکم (( که در فاصله ۱۵کیلومتری یکدیگر قرار داشته اند)) دایر که حتی به شکایات روستاییان نیز رسیدگی می کردند. البته شاید موقعیت ویژه جغرافیایی و قرارگرفتن بر سر یک چهار راه مهم که هم سیرجان و کرمان را از یک سو و هم شیراز و داراب از دیگر سو به بندعباس متصل می کرد و از دیگر راههای روستایی مناطق فارغان ، احمدی ، تارم، دراگاه و باغات از این منطقه ((سعادت آباد)) عبور می کرد در این مهم بی تاثیرنبوده. متأسفانه این رونق، آبادانی و شکوفایی نیز دوام چندانی نداشته و بخش مذکور با گذشت چند دهه قدمت ،با و قوع زلزله ویرانگر از یک سو و جاری شدن سیلی خانمانسوز از دیگر سو، در اوج ناباوری جای خود را بامخروبه هایی داده که اکنون بقایای آن به خوبی مشهود است !!بنابراین وقوع این تراژدی،زمینه و راه را برای لابی افراد صاحب نفوذ در دستگاههای حکومتی آن دوران، جهت انتقال بخش سعادت آباد (( سرچاهان امروزی)) فراهم و در اقدامی بی سابقه ،این بخش به حاجی آباد انتقال یافت!!! هرچند از آن تاریخ تاکنون اهالی این منطقه بطور مداوم خواهان احقاق حقوق از دست رفته خود بوده و مسببین این بی عدالتی ها را نخواهند بخشید!

پیشینه بخشداری سعادت آباد

۶- مهیا بودن امکانات: وجود برخی امکانات رفاهی ، آموزش و گردشگری از جمله تعداد ۸ باب فضای آموزشی از جمله هنرستان فنی حرفه ای کشاورزی،مرکزتلفن ۱۰۰۰ شماره ای ،حوزه مقاومت بسیج ، پست بانک عضو شتاب،پست ۱۳۲کیلو وات برق،مرکز اورژانس ۱۱۵،وجودمعادن سنگ آهن و دولومیت جهت اشتغال جوانان،پایانه باربری و حمل محصولات کشاورزی وجود نخستین مرکز تولید و پخش بذر گندم و ذرت استان، مجموعه ورزشی شهرک مسکونی ۲۵۰خانواری ،زمینه را بر ارتقاء این روستا به بخش بیش از پیش فراهم ساخته است.

۷- تاکید برخی از مسئولین استان: برخی از مسئولین استان از جمله آیت الله نعیم آبادی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بندرعباس نیز در سفر آبان ماه خود به روستاهای جنوب شهرستان حاجی آباد با اشاره به دوری منطقه سیرمند از مرکز بخش فارغان گفته بود: چرا باید مردم برای انجام کارهای اداری خود به مرکز بخش {بخش فارغان}۲۵۰ کیلو متر راه را بروند و بر گردند در حالی که می شود این مسیر با قرار دادن مرکز بخش در جایی دیگر تا ۷۰ کیلومتر کاهش داد. وی همچنین در همین خصوص در خطبه نماز جمعه ۲۲ آذر۱۳۹۲ با اشاره به سفر ماه گذشته خود به شمال هرمزگان و به طور اختصاصی روستای سیرمند،مجددا”نسبت به رفع مشکلات تأکید و عنوان کرده بود: یکی از مشکلات مردم این روستا دور بودن از مرکز بخش است و در حالی که روستای سیرمند با شهرستان حاجی آباد حدود ۵۰ کیلومتر فاصله دارد. وی در ادامه گفت: اعتراض ما به برخی از تقسیمات کشوری و استانی به دلیل این گونه موارد غیر منطقی است و لازم است تا مسئولان برای این مشکلات مردم روستای سیرمند چاره اندیشی کنند.

نکته پایانی :اما امروز دوران دیگری است و به برکت جمهوری اسلامی و در راستای سیاست توسعه متوازن و پایدار برای تمامی مناطق، بسیاری از روستاهای دارای جمعیت و موقعیت مناسب به بخش و شهر ارتقاء یافته اند. بنابراین در جهت جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهر و تثبیت جمعیت در چنین نواحی ،روستاهایی که استعداد و پتانسیل بخش شدن را دارا هستند می بایست در اولویت قرار گیرند.شاید دارا بودن چنین قابلیت هایی،اکنون مردم سختکوش سرچاهان را بیش از پیش به تلاش و تکاپو وا داشته که به خواسته دیرین و بحق خود یعنی ارتقاء این روستا به بخش اصرار ور زند. امید است در این برهه از زمان با نگاه عدالت خواهان و واقه بینانه کارشناسان وزارت کشور دولت اعتدال و عنایت ویژه استاندار فرهیخته هرمزگان ،این مطالبه بحق و قانونی اهالی منطقه،بطور همه جانبه مورد بررسی و توجه ویژه قرار گیردَ.

لینک کوتاه :https://www.piyarom.ir/?p=26439
۱۴ نظر ارسال شده
مسلم زاده محمد گفت:

به امید روزی که خبر « ارتقاء روستای سرچاهان به بخش» بعنوان تیتر نخست سایت پیارم شود. شادکام باشید.

محمد و بشارت گفت:

سلام خسته نباشید بزرگوار از اینکه خبرها و مطالب؛مشکلات شهرستان حاجی آباد و توابع انعکاس می دهیدتقدیر و تشکر می گردد. واقعا” مطالب جالب و جذابی بود من شخصا” با خواسته این مردم موافق هستم

خیراله گفت:

خواسته این مردم بحق است امیدوارم دولت تدبیر امیدفکر جدی جهت حل این چنین مشکلاتی باشد.

بهنام بلوچ گفت:

سرچاهان دارای ظرفیت های بسیار زیادی در کلیه امور همچون کشاورزی صنعت و معدن و…. میباشد وبه دلیل اینکه بر سر شاهراه اصلی اقتصادی کشور قرار دارد می تواند با تبدیل شدن به بخش به یکی از نقاط توسعه و قوت استان و شهرستان تبدیل گردد.

خانم مرادی گفت:

احسنت حق النصاف راست گفتی

آنیتا گفت:

سرچاهان هرچه زودتر به بخش تبدیل شود سرعت توسعه شهرستان بیشتر می شود.

با سلام و عرض خسته نباشید خدمت مدیریت محترم پایگاه خبری پیارم.به نظر بنده گزارشی که جناب آقای جعفر مرادی شهدادی تهیه کرده اند آنقدر جامع و کامل هست که شک ندارم مسولین با درایت دولت تدبیر و امید را جهت رساندن حق به حقدار که همانا ارتقا سرچاهان به بخش میباشد را ترغیب خواهد کرد.
نداریم فاصله با شهر آباد ///// چه کم داریم مگر از حاجی آباد؟؟؟؟؟؟؟؟؟

دهقانی سیاهکی گفت:

انشاءا…

محمد گفت:

من از کسانی که صدای ملت از طروق مختلف به گوش مسئولین می رسانند تشکر می کنم و خدا قوت به آنان می گویم و از خداوند متعال برایشان شادکامی ، سلامت و بهروزی و موفقیت روز افزون مسئلت نموده و امیدوارم در کلیه مراحل زندگی کاری و شخصی شان موفق باشند

محمد گفت:

از خداوند قادر متعال برایتان آرزوی سلامتی و بهروزی را دارم. بودن در کنار شما افتخاری ست که تا همیشه به آن خواهم بالید.
در سایه عنایات امام عصر (عج)، برای همگی آرزوی توفیق و سربلندی از درگاه ایزد منان را دارم
ارادتمند شما امیرحافظ.

حیدری سیرمندی گفت:

نگاه سرچاهان به امید دولت تدبیر امید انشاءا… تدبیر درستی انجام دهد

امیری رائیزی گفت:

مردم سیرمند و دیگر قسمت ها از اینکه سرچاهان به عنوان بخش جدید در نظر گرفته شود بسیار خورسند هستند انشاءا… هرچه سریعتر دولت محترم نسب به اصلاح تقسیمات کشوری انجام دهند تا مشکلات مردم بعد مسافت کاهش پیدا کند. واقعا” سخت است برای یه کار کوچک تا فارغان این همه راه بروید.

مرادی شهدادی گفت:

واقعا” گل گفتی

باوقار گفت:

امید است در این برهه از زمان با نگاه عدالت خواهان و واقه بینانه کارشناسان وزارت کشور دولت اعتدال و عنایت ویژه استاندار فرهیخته هرمزگان ،این مطالبه بحق و قانونی اهالی منطقه،بطور همه جانبه مورد بررسی و توجه ویژه قرار گیردَ.

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.