آخرین قیمت بازار خودرو را همه روزه از سرویس اقتصادی پیگیری کنید.   قیمت رسمی خودروهای تولید داخل در بازار و نمایندگی های فروش قیمت کارخانه قیمت بازار ( تومان ) نام خودرو   کارخانه تولید کننده ۱۰٫۸۱۰٫۰۰۰ — وانت باردو   ایران خودرو ۱۰٫۸۷۰٫۰۰۰ ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ (cop) وانت باردو .سپر جدید   ۱۲٫۳۷۰٫۰۰۰ ۱۲٫۵۰۰٫۰۰۰ (cop) وانت باردو ...
آخرین قیمت بازار خودرو را همه روزه از سرویس اقتصادی پیگیری کنید.

 

قیمت رسمی خودروهای تولید داخل در بازار و نمایندگی های فروش

قیمت کارخانه

قیمت بازار ( تومان )

نام خودرو

 

کارخانه تولید کننده

۱۰٫۸۱۰٫۰۰۰

وانت باردو

 

ایران خودرو

۱۰٫۸۷۰٫۰۰۰

۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰

(cop) وانت باردو .سپر جدید

 

۱۲٫۳۷۰٫۰۰۰

۱۲٫۵۰۰٫۰۰۰

(cop) وانت باردو یورو ۴ .سپر جدید

 

۱۲٫۳۱۰٫۰۰۰

۱۲٫۷۰۰٫۰۰۰

وانت باردو دوگانه سوز

 

۱۲٫۸۲۰٫۰۰۰

۱۳٫۴۰۰٫۰۰۰

(cop) وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز

 

۱۴٫۳۲۰٫۰۰۰

(cop) وانت باردو یورو ۴ .سپر جدید.دوگانه سوز

 

۱۵٫۱۰۰٫۰۰۰

پژو روآ سال سفارشی

 

۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰

پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی

 

۲۰٫۶۲۰٫۰۰۰

۲۳٫۸۰۰٫۰۰۰

SE سمند

 

SE سمند پایه گازسوز

 

۲۶٫۸۵۰٫۰۰۰

۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰

دوگانه سوز LX سمند

 

۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۶٫۵۰۰٫۰۰۰

LX سمند

 

۲۶٫۷۰۰٫۰۰۰

یورو ۴ LX سمند

 

۲۸٫۵۰۰٫۰۰۰

۳۱٫۵۰۰٫۰۰۰

MUX سمند سورن

 

۲۶٫۵۰۰٫۰۰۰

با رینگ معمولی MUX سمند سورن

 

۳۰٫۵۰۰٫۰۰۰

ELX سمند سورن

 

۲۸٫۵۰۰٫۰۰۰

با رینگ معمولی ELX سمند سورن

 

۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰

با تریم بژ ELX سمند سورن

 

۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

با موتور ای اف ۷ ELX سمند سورن

 

۲۴٫۲۸۰٫۰۰۰

۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰

بدون مالتی پلکس EF7 سمند

 

۲۴٫۵۳۰٫۰۰۰

۲۸٫۳۰۰٫۰۰۰

مالتی پلکس EF7 سمند

 

۲۷٫۹۸۰٫۰۰۰

با داشبورد جدید یورو ۴ EF7 سمند

 

۲۷٫۶۹۰٫۰۰۰

۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰

دوگانه سوز EF7 سمند

 

۲۸٫۶۹۰٫۰۰۰

دوگانه سوز یورو ۴ EF7 سمند

 

سمند سریر

 

۲۵٫۱۸۰٫۰۰۰

۲۶٫۵۰۰٫۰۰۰

GLX 405 پژو

 

GLX 405 . TU5 پژو

 

GLX 405 . XUM پژو

 

۲۶٫۶۶۰٫۰۰۰

۲۸٫۲۰۰٫۰۰۰

۴۰۵ GLX / دوگانه سوز

 

۲۶٫۵۶۷٫۰۰۰

۲۷٫۴۰۰٫۰۰۰

۴۰۵ SLX / TU5 پژو

 

۲۳٫۱۱۰٫۰۰۰

۲۵٫۲۰۰٫۰۰۰

با استاندارد یورو ۲ SLX پژو

 

۴۰۵ SLX / دوگانه سوز

 

پژو پارس معمولی

 

۳۱٫۲۸۰٫۰۰۰

۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰

پژو پارس معمولی دوگانه سوز

 

پژو پارس سال دوگانه سوز

 

۲۹٫۹۷۰٫۰۰۰

۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰

پژو پارس سال

 

پژو پارس سال سفارشی

 

۳۳٫۶۰۰٫۰۰۰

۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰

LX TU5 پژو پارس

 

۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰

ELX پژو پارس

 

۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰

آپشن جدید ELX پژو پارس

 

۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰

TU5 پژو پارس سال / اتوماتیک

 

EF7 پژو پارس سال موتور

 

EF7 پژو پارس دوگانه سوز موتور

 

۳۶٫۵۰۰٫۰۰۰

۲ پژو ۲۰۶ . تیپ

 

۳ پژو ۲۰۶ . تیپ

 

۳۷٫۲۰۷٫۰۰۰

۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰

۵ پژو ۲۰۶ . تیپ

 

۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۶ پژو ۲۰۶ . تیپ

 

۳۶٫۵۰۰٫۰۰۰

V20 پژو ۲۰۶ صندوقدار تیپ

 

V10 پژو ۲۰۶ صندوقدار تیپ

 

۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰

V9 پژو ۲۰۶ صندوقدار تیپ

 

۳۴٫۹۹۲٫۰۰۰

۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰

V8 پژو ۲۰۶ صندوقدار تیپ

 

V6 پژو ۲۰۶ صندوقدار تیپ

 

V4 پژو ۲۰۶ صندوقدار تیپ

 

۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰

V2 پژو ۲۰۶ صندوقدار تیپ

 

V1 پژو ۲۰۶ صندوقدار تیپ

 

۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰

پژو ۲۰۷ اتوماتیک

 

۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰

پژو ۲۰۷ دنده ای

 

۲۹٫۵۷۰٫۰۰۰

۳۲٫۶۰۰٫۰۰۰

۱٫۶ رانا

 

رانا ۱٫۶ سفارشی با استاندارد یورو ۴

 

فوتون وانت دیزلی

 

۳۱٫۵۰۰٫۰۰۰

E1 تندر

 

E1 تندر اتوماتیک

 

E1 تندر دوگانه سوز تیپ

 

۳۷٫۵۰۰٫۰۰۰

E2 تندر

 

۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰

E2 تندر دوگانه سوز تیپ

 

۴۷٫۰۳۶٫۰۰۰

۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰

با دو ایربگ E2 تندر اتوماتیک

 

۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰

پژو ۴۰۷ فول آپشن

 

۱۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰

سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵

 

۱۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰

سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵

 

۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸

 

۱۱۸٫۵۰۰٫۰۰۰

سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸

 

۱۲۸٫۶۰۳٫۰۰۰

۱۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰

سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول

 

۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

سوزوکی کیزاشی اتومات فول

 

۱۳۹٫۱۵۶٫۶۵۰

۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول

 

۱۷٫۵۰۰٫۰۰۰

EX پراید ۱۳۲

 

سایپا

۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰

LE پراید ۱۳۲

 

۱۵٫۰۸۲٫۰۰۰

۱۶٫۳۰۰٫۰۰۰

SX پراید ۱۳۲

 

۱۴٫۵۹۱٫۰۰۰

۱۵٫۶۰۰٫۰۰۰

SL پراید ۱۳۲

 

۱۷٫۷۰۰٫۰۰۰

پایه گازسوز SL پراید ۱۳۲

 

۱۶٫۳۰۰٫۰۰۰

EX پراید ۱۴۱

 

LE پراید ۱۴۱

 

۱۴٫۲۱۳٫۰۰۰

۱۵٫۳۰۰٫۰۰۰

SX پراید ۱۴۱

 

۱۳٫۷۲۰٫۰۰۰

SL پراید ۱۴۱

 

۱۷٫۳۰۰٫۰۰۰

EX پراید ۱۱۱

 

۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰

LE پراید ۱۱۱

 

۱۵٫۲۶۸٫۰۰۰

۱۶٫۸۰۰٫۰۰۰

SX پراید ۱۱۱

 

۱۴٫۷۷۶٫۰۰۰

۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰

SL پراید ۱۱۱

 

۱۴٫۴۷۴٫۰۰۰

۱۵٫۱۰۰٫۰۰۰

SL پراید ۱۳۱

 

۱۷٫۳۰۰٫۰۰۰

پایه گازسوز SL پراید ۱۳۱

 

۱۴٫۹۶۷٫۰۰۰

۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰

SX پراید ۱۳۱

 

۱۵٫۹۰۰٫۰۰۰

LE پراید ۱۳۱

 

۱۶٫۷۷۴٫۰۰۰

۱۷٫۳۰۰٫۰۰۰

پایه گازسوز LE پراید ۱۳۱

 

۱۵٫۷۶۷٫۰۰۰

۱۶٫۶۰۰٫۰۰۰

EX پراید ۱۳۱

 

۱۷٫۲۶۷٫۰۰۰

۱۷٫۹۰۰٫۰۰۰

پایه گازسوز EX پراید ۱۳۱

 

SL تیبا

 

۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰

EX تیبا

 

LX تیبا

 

۱۹٫۴۹۰٫۰۰۰

۱۹٫۹۰۰٫۰۰۰

SX تیبا یورو ۴

 

۳۳٫۵۰۰٫۰۰۰

ریوآپشن دار

 

ریو اتوماتیک

 

۲۲٫۵۰۰٫۰۰۰

وانت نیسان . ای بی اس . تاخوگراف

 

۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰

وانت نیسان دوگانه سوز/ تاخوگراف

 

۲۶٫۳۲۰٫۰۰۰

۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰

وانت نیسان دیزل. ای بی اس . کولر

 

۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰

وانت شوکا

 

۲۵٫۹۱۰٫۰۰۰

۲۷٫۳۰۰٫۰۰۰

وانت شوکا دوگانه سوز

 

۵۹٫۰۰۰٫۰۰۰

سیتروئن زانتیا  . مشابه صفر . ۸۹

 

۷۲٫۸۲۹٫۰۰۰

۷۸٫۰۰۰٫۰۰۰

پیکاپ تک کابین اتاق جدید

 

۸۶٫۰۰۰٫۰۰۰

پیکاپ دوکابین .اتاق جدید

 

۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۰۱۱ جدید C5

 

۲۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰

مورانو ۲۰۱۲

 

پارس خودرو

۱۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰

HIGH نیسان تینا / فول

 

۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

MID / نیسان تینا

 

۱۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰

HIGH نیسان قشقایی

 

MID نیسان قشقایی

 

سرانزا

 

۱۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰

ماکسیما اتوماتیک / بهترین رنگ / مولتی

 

ماکسیما معمولی . بهترین رنگ

 

۷۴٫۴۰۰٫۰۰۰

۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰

مگان ۲۰۰۰ اتومات / نیمه فول

 

۸۹٫۰۰۰٫۰۰۰

مگان ۲۰۰۰ آپشن جدید

 

توقف تولید

مگان ۲۰۰۰ دنده ای

 

۶۳٫۹۰۰٫۰۰۰

۶۷٫۰۰۰٫۰۰۰

مگان ۱۶۰۰ / فول

 

توقف تولید

۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰

مگان ۱۶۰۰ / نیمه فول

 

۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

تندر ۹۰ . دوگانه سوز E2

 

۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰

تندر ۹۰ . بنزینی با آپشن E2

 

۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰

تندر ۹۰ . بنزینی یورو ۴ E2

 

۳۵٫۵۰۰٫۰۰۰

تندر ۹۰ . بنزینی تک ایربگ E2

 

۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰

پارس تندر . اتاق جدید

 

پارس تندر . اتاق جدید.تک ایربگ

 

تندر ۹۰ . دوگانه سوز E1

 

۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰

تندر ۹۰یورو ۴ E1

 

۹۳٫۰۰۰٫۰۰۰

هیوندای آوانته اتوماتیک

 

کرمان خودرو

۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

هیوندای آوانته معمولی

 

هیوندای ورنا اتوماتیک

 

هیوندای ورنا معمولی

 

لیفان ۵۲۰

 

۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰

لیفان ۵۲۰ آی

 

۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰

لیفان ۶۲۰

 

۴۳٫۹۰۰٫۰۰۰

۴۴٫۲۰۰٫۰۰۰

۱۸۰۰cc /لیفان تلنت ۶۲۰

 

۳۵٫۹۹۰٫۰۰۰

۳۳٫۸۰۰٫۰۰۰

جک توجوی هاچ بک

 

۳۷٫۵۶۰٫۰۰۰

۳۵٫۵۰۰٫۰۰۰

جک توجوی صندوقدار

 

۵۱٫۸۲۰٫۰۰۰

۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰

J5 جک

 

۶۳٫۶۰۰٫۰۰۰

۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰

X60

 

۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰

لوبو

 

۱۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰

مزدا۳ / تیپ ۱ صندوق دار

 

گروه بهمن

۱۰۸٫۰۰۰٫۰۰۰

مزدا۳ / تیپ ۲ صندوق دار

 

۱۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰

مزدا۳ / تیپ ۳ صندوق دار

 

مزدا۳ / تیپ ۱ هاچ بک

 

۱۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰

مزدا۳ / تیپ ۳ هاچ بک

 

۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

مزدا۳صندوقدارتیپ ۴ آپشن جدید

 

۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰

مزدا۳ / ۱۶۰۰ سی سی

 

توقف فروش

۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

مزدا۳ قدیم تیپ ۳٫مشابه صفر .۸۹

 

۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰

مزدا ۲ فول

 

۲۵٫۷۰۰٫۰۰۰

وانت مزدا تک کابین

 

۲۷٫۵۰۰٫۰۰۰

وانت مزدا تک کابین دوگانه سوز

 

۲۷٫۶۰۰٫۰۰۰

وانت مزدا ۲ کابین

 

۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰

وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز

 

به زودی

اتوماتیک / B50 فاو

 

۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰

ایسوزو ۵ تن بدون کاربری

 

۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰

ایسوزو ۶ تن بدون کاربری

 

۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰

ایسوزو ۸ تن بدون کاربری

 

۱۰۶٫۰۰۰٫۰۰۰

مینی بوس ایسوزو مدل سحر

 

FVR کامیون ۱۸ تن

 

BMC کشنده جفت محور

 

BMC شاسی کمپرسی و میکسر

 

FAW 420 کشنده دو محور

 

۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰

وانت کاپرا تک کابین

 

۶۲٫۰۰۰٫۰۰۰

وانت کاپرا دوکابین – تک دیفرانسیل

 

۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰

وانت کاپرا دوکابین – دو دیفرانسیل

 

۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۸٫۷۰۰٫۰۰۰

MVM 110 /سه سیلندر

 

مدیران خودرو

۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۹٫۸۰۰٫۰۰۰

MVM 110/ چهار سیلندر

 

۲۴٫۵۰۰٫۰۰۰

MVM 110/ چهارسیلندر اتوماتیک

 

۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰

آپشن دار / MVM 530

 

۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۹٫۵۰۰٫۰۰۰

MVM 530

 

۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۸٫۶۰۰٫۰۰۰

هاچ بک / MVM 315

 

۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۹٫۵۰۰٫۰۰۰

صندوقدار / MVM 315

 

چری ویانا

 

۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۶۱٫۸۰۰٫۰۰۰

X33 _ تیگو

 

۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰

ELITE – ولیکس سی ۳۰٫ دنده معمولی

 

راین

Luxury – ولیکس سی ۳۰٫ دنده معمولی

 

۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

ELITE – ولیکس سی ۳۰٫ اتوماتیک

 

Luxury – ولیکس سی ۳۰٫ اتوماتیک

 

۴۹٫۵۰۰٫۰۰۰

جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹

 

زاگرس خودرو

۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰

جنتو . دنده اتوماتیک ۲۰۰۹

 

پروتون ویرا

 

۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰

پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸

 

۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰

پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸

 

۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰

پاژن پیکاپ / صندلی موسویی

 

مرتب خودرو

۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰

پاژن پیکاپ / صندلی معمولی

 

۱۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

G5

 

 

۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰

وینگل ۳ دو کابین

 

دیار خودرو

وینگل ۳ تک کابین

 

۵۸٫۵۰۰٫۰۰۰

وینگل ۵ دو کابین

 

به زودی

وینگل ۵ تک کابین

 

به زودی

M4 هاوال

 

به زودی

H6 هاوال

 

توقف تولید

وانت دییر

 

 

قیمت رسمی خودروهای وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش

قیمت نمایندگی

قیمت بازار ( تومان )

نام خودرو

 

کارخانه تولید کننده

آسان موتور

۹۹٫۰۰۰٫۰۰۰

سوناتا اتاق قدیم فول کامل ۲۰۱۰

 

Hyundai

۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

سوناتا.۲۰۱۲٫فول ترین آپشن

 

۱۳۷٫۳۲۳٫۰۰۰

۱۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰

سوناتا.۲۰۱۳٫فول ترین آپشن

 

وارداتی

۱۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰

سوناتا ۲۰۱۳ / ۲ ایربگ

 

۴۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

سنتنیال ۲۰۱۳/ ایکاس ۴ نفره

 

۴۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

سنتنیال ۲۰۱۳ / ایکاس ۵ نفره

 

۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

آزرا ۲۰۱۰مشابه صفر

 

۱۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰

آزرا ۲۰۱۱  / صفر

 

۲۱۶٫۷۲۸٫۰۰۰

۲۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰

آزرا جدید فول با رادار / ۲۰۱۳/ گرنجور

 

۱۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰

آزرا جدید فول بدون رادار / ۲۰۱۳/ گرنجور

 

۱۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰

آزرا جدیددو ایربگگرنجور

 

۱۸۸٫۰۰۰٫۰۰۰

جنسیس ۲۰۱۱

 

۲۹۶٫۳۴۱٫۰۰۰

۲۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

VIP / جنسیس/۲۰۱۳/ اتاق جدید

 

۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰

جنسیس کوپه

 

۲۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰

جنسیس کوپه . اتاق جدید .۲۰۱۳

 

۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰

هیوندای کوپه فول ۳ آمپرمشابه صفر ۲۰۰۹

 

۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰

i30 هیوندای

 

۸۸٫۲۳۰٫۰۰۰

۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰

جدید i20 هیوندای

 

تک ایربگ I20 هیوندای

 

توسان. مشابه صفر. ۲۰۱۰

 

۱۴۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۱۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰

فول ۱۰ ایربگ. ( IX35 ) 2013. توسان

 

۱۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰

فول ۲ ایربگ. ( IX35 ) 2013. توسان

 

۲۳۵٫۵۰۰٫۰۰۰

۲۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰

فول کامل. ( IX55 ) 2013.وراکروز

 

۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

فول ۲ ایربگ. ( IX55 ) 2013. وراکروز

 

۱۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰

سانتافه . فول کامل/ ۲۰۱۲

 

۲۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰

سانتافه ۲۰۱۳ . فول ۳٫۵ لیتری با پاناروما

 

۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

سانتافه ۲۰۱۳ . فول ۲٫۴ لیتری

 

۱۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

H1 ون هفت نفره

 

وارداتی

۴۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰

VXR.V8 لندکروز

 

Toyota

GXR.V6 لندکروز

 

۳۱۴٫۵۰۰٫۰۰۰

۳۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰

GXR NEW لندکروز ۲۰۱۳ . سپربلند

 

GXR NEW لندکروز ۲۰۱۳ . سپرکوتاه

 

۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰

اف جی کروز . ۲۰۱۳

 

۲۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

فورچونر / وی ایکس / اتاق جدید

 

۱۳۶٫۹۰۰٫۰۰۰

۱۷۷٫۰۰۰٫۰۰۰

راو ۴ . سفارشی

 

۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

پرادو .جی ایکس ۲ در آفرود فول ۹ ایربگ

 

۲۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

پرادو .جی ایکس ۲ در آفرود فول ۲ ایربگ

 

پرادو .جی ایکس ۴ درآفرود فول

 

پرادو .جی ایکس ۴ در آنرود

 

۲۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰

پرادو .وی ایکس ۲ در

 

پرادو .وی ایکس ۴ در آفرود / ۲ ایربگ

 

۲۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰

پرادو .وی ایکس ۴ در آفرود فول

 

۳۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

پرادو .وی ایکس ۴ در آنرود

 

۱۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰

هایلوکس دوکابین بلند

 

هایلوکس دوکابین کوتاه

 

۱۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰

کوپه جی تی ۸۶

 

۱۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰

آریون ۲۰۱۱

 

۲۰۰٫۸۰۰٫۰۰۰

۱۹۲٫۰۰۰٫۰۰۰

آریون. اتاق جدید گراند .۲۰۱۳

 

۲۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰

آریون. اتاق جدید اس ای .۲۰۱۳

 

۱۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰

GLX کمری نیمه فول ۲۰۱۲

 

۱۱۹٫۹۰۰٫۰۰۰

۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

GLX کمری فول ۲۰۱۲

 

۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

GL کمری ۲۰۱۲

 

۱۲۷٫۹۰۰٫۰۰۰

۱۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰

GL . 2013 کمری اتاق جدید

 

۱۶۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰

GLX . 2013 کمری اتاق جدید

 

۱۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰

SE . 2013 کمری اتاق جدید

 

۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

یاریس هاچ بک ( اتاق جدید

 

یاریس صندوق دار

 

۱۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰

فول کامل با بال عقب . ۲۰۱۳ XLI کرولا

 

۹۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰

XLI کرولا

 

ون پریوی

 

ون هایس

 

۲۶۴٫۳۰۰٫۰۰۰

۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

تیپ ۸ / V8 موهاوی

 

Kia Motors

V6 موهاوی

 

۱۹۵٫۵۸۴٫۰۰۰

۱۹۷٫۰۰۰٫۰۰۰

کادنزا. ۲۰۱۳ . فول کامل

 

وارداتی

۱۸۱٫۰۰۰٫۰۰۰

کادنزا . ۲ ایربگ

 

۲۱۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۲۰۹٫۰۰۰٫۰۰۰

سورنتو اتاق جدید / ۱۰ ایربگ

 

وارداتی

۱۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰

سورنتو اتاق جدید / ۲ ایربگ

 

اسپورتیج . مشابه صفر . ۲۰۱۰

 

۱۴۵٫۸۰۰٫۰۰۰

اسپورتیج جدید/ فول ترین آپشن ۲٫۰

 

وارداتی

۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

اسپورتیج جدید فول /  ۲ ایربگ ۲٫۴

 

۱۵۱٫۱۰۰٫۰۰۰

۱۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰

اسپورتیج جدید فول /  ۱۰ ایربگ ۲٫۴

 

اپیروس . مشابه صفر .  ۲۰۱۰

 

اپتیما . مشابه صفر . ۲۰۱۰

 

۱۳۸٫۳۰۰٫۰۰۰

۱۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰

اپتیما. ۲۰۱۳ . ۱۰ ایربگ

 

وارداتی

۱۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰

اپتیما. ۲ ایربگ . ۲۰۱۳

 

۱۰۱٫۴۰۰٫۰۰۰

۱۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰

سراتو کوپه ۱۶۰۰

 

۱۱۰٫۹۰۰٫۰۰۰

۱۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰

سراتو کوپه ۲۰۰۰

 

۶۹٫۱۰۰٫۰۰۰

۷۳٫۰۰۰٫۰۰۰

پیکانتو

 

۱۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰

کارنز

 

۹۶٫۶۰۰٫۰۰۰

۹۲٫۰۰۰٫۰۰۰

سراتو  ۱۶۰۰ سی سی فول

 

وارداتی

۱۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰

سراتو  ۱۶۰۰ سی سی اتاق جدید

 

۱۰۲٫۴۰۰٫۰۰۰

۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

سراتو ۲۰۰۰ سی سی فول

 

پرشیا خودرو

۳۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۵۲۰

 

B.M.W

۳۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۵۲۳

 

۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۵۲۸

 

۳۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۲۸

 

۲۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰

NEW 320

 

کروک ۳۲۰

 

۳۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

کروک ۳۳۵

 

۴۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۶۳۰٫ Cabriolet

 

۶۴۰ . Coupe 2013

 

۱٫۰۳۰٫۰۰۰۰

۶۵۰ . Coupe 2013

 

۷۵۰ LI

 

۳۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

Z4 20I

 

۳۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰

Z4 23I

 

۳۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰

Z4 28I

 

۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

Z4 30I

 

۴۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

Z4 35I

 

۲۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰

X1 – 1.8

 

۳۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰

X1 – 2.0

 

۳۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

X1 – 2.8

 

۴۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

X3 – 3.5

 

۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

X3 – 2.8

 

۳۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

X3 – 2.0

 

۸۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰

X5 – 3.5

 

۷۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰

X6 – 5.0

 

۶۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

X6 – 3.5

 

ستاره ایران

۲۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰

بنز سی ۲۰۰ – مانیتور بزرگ

 

Mercedes-Benz

۲۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

بنز سی ۲۰۰ – مانیتور کوچک

 

۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

بنز سی ۳۰۰

 

۳۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰

بنز سی ۳۵۰

 

۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

B180

 

۳۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰

ای ۲۰۰

 

۴۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

ای ۳۰۰

 

۴۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰

ای ۳۵۰

 

۵۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

ای ۳۵۰ کروک

 

۴۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰

ای ۳۵۰ . سری کوپه

 

۶۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

اس ۳۵۰

 

۸۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰

اس ۵۰۰ لانگ / ۲۰۱۳

 

اس ۵۵۰

 

۴۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

GLK . AMG . 350

 

۴۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰

اس ال کی ۳۵۰

 

۹۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

اس ال ۵۰۰

 

۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

اس ال ۳۵۰

 

۵۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰

سی ال اس ۳۵۰

 

۶۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

سی ال ۵۰۰

 

 

۱٫۰۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

سی ال ۶۰۰

 

۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

سی ال اس ۵۰۰

 

۷۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰

سی ال اس ۵۵۰

 

معین موتور

۳۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰

Cayman S

 

Porsche

۳۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰

Boxster S

 

۹۱۱

 

۹۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۱۱ New

 

۷۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰

کایان ۶ سیلندر

 

۱٫۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

کایان ۸ سیلندر توربو

 

۸۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

کایان ۸ سیلندر

 

۱٫۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

پانامرا ۸ سیلندر ۲۰۱۳ توربو

 

۸۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰

پانامرا ۸ سیلندر

 

۷۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

پانامرا . ۶ سیلندر

 

۳۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰

آر ایکس ۳۵۰ / فول

 

Lexus

۳۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

آر ایکس ۳۵۰اتاق جدید / پاناروما

 

ال ایکس ۵۷۰ / آنرود / ۲۰۱۳

 

۶۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

ال ایکس ۵۷۰ / آفرود / ۲۰۱۳

 

۲۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

ای اس ۳۵۰ / فول

 

۳۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰

ای اس ۳۵۰ / پلاتینیوم / ۲۰۱۳

 

جی اس ۴۶۰

 

SC 430 COUPE

 

۲۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

CT200H / HYBRiD

 

۵۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

ال اس ۴۶۰ – لانگ

 

۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

ال اس ۴۶۰ – اتومن

 

۲۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰

آی اس ۳۰۰ / فول کامل

 

۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

آی اس ۳۰۰ / کروک فول با رادار

 

۹۸٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۰۸٫۰۰۰٫۰۰۰

ام جی ۶ / فول جی تی

 

MG Motor

۱۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰

ام جی ۶ / فول مگنت

 

۹۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۷٫۰۰۰٫۰۰۰

ام جی ۶

 

۷۹٫۸۰۰٫۰۰۰

ام جی ۳۵۰

 

۹۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۳٫۰۰۰٫۰۰۰

ام جی ۵۵۰

 

رامک خودرو

موجود نمی باشد

CW700/چیرمن

 

SsangYong

۱۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰

ون رودیوس

 

۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

کایرون

 

۱۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

اکتیون

 

۱۸۷٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰

رکستون جدید

 

۱۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰

لتیتود فول آپشن

 

Renault

Privilege لتیتود

 

لاگونا کوپه ۳۵۰۰ اتوماتیک

 

(۴CONTROL) لاگونا کوپه

 

اسکالا

 

۱۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰

کولیوسفول اتاق جدید

 

کولیوس دو دیفرانسیل تیپ ۲

 

کولیوس دو دیفرانسیل تیپ ۳

 

۱۰۷٫۰۰۰٫۰۰۰

E2 فلوئنس

 

۱۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰

E4 فلوئنس

 

۵۳٫۹۱۰٫۰۰۰

۶۰٫۷۰۰٫۰۰۰

۲۰۱۳ . EC7

 

GEELY

۵۳٫۹۱۰٫۰۰۰

۶۲٫۰۰۰٫۰۰۰

هاچ بک . ۲۰۱۳ EC7-RV

 

SC7

 

آلفا موتور

۱۶۲٫۰۰۰٫۰۰۰

آلفارومئو / جولیتا . فول

 

Alfa Romeo

۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

آلفارومئو / جولیتا . نیمه فول

 

۱۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰

آلفارومئو / میتو . فول

 

۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰

آلفارومئو / میتو . نیمه فول

 

۱٫۲۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

فول ترین آپشن . GTS. کواتروپورته

 

Maserati

۱٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

کواتروپورته

 

۱٫۰۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

گرن کابریو

 

 

۱٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

گرن کابریو

 

۹۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

گرن توریسمو

 

۹۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰

گرن توریسمو

 

۳۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰

مینی کوپر

 

Other Cars

لادا کالینا اسپرت

 

لادا گرانتا

 

۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰

ون اویکو

 

۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰

ASX 2013 میتسوبیشی

 

۳۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

C70 کروک

 

VOLVO

۲۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

C30

 

V40

 

XC60

 

 

۱۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰

سیویک ۲۰۱۳

HONDA

سیویک ۲۰۱۳ هاچ بک

۲۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

آکورد فول ۲۰۱۳

۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

آکورد فول ۲۰۱۳ با رادار

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

لینک کوتاه :http://www.piyarom.ir/?p=5565

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.