قیمت انواع خودرو داخلی به شرح زیر است. قیمت کارخانه قیمت بازار ( تومان ) نام خودرو ۱۰.۸۱۰.۰۰۰ — وانت باردو ۱۰.۸۷۰.۰۰۰ ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ (cop) وانت باردو .سپر جدید ۱۲.۳۱۰.۰۰۰ ۱۱.۴۰۰.۰۰۰ وانت باردو دوگانه سوز ۱۲.۸۲۰.۰۰۰ ۱۲.۳۰۰.۰۰۰ (cop) وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز — ۱۷.۰۰۰.۰۰۰ پژو روآ سالسفارشی — ۱۸.۵۰۰.۰۰۰ پژو روآ سال / دوگانه سوزسفارشی ۲۳.۶۲۰.۰۰۰ ۲۲.۸۰۰.۰۰۰ ...

قیمت انواع خودرو داخلی به شرح زیر است.

قیمت کارخانه

قیمت بازار ( تومان )

نام خودرو

۱۰.۸۱۰.۰۰۰

وانت باردو

۱۰.۸۷۰.۰۰۰

۱۱.۰۰۰.۰۰۰

(cop) وانت باردو .سپر جدید

۱۲.۳۱۰.۰۰۰

۱۱.۴۰۰.۰۰۰

وانت باردو دوگانه سوز

۱۲.۸۲۰.۰۰۰

۱۲.۳۰۰.۰۰۰

(cop) وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز

۱۷.۰۰۰.۰۰۰

پژو روآ سالسفارشی

۱۸.۵۰۰.۰۰۰

پژو روآ سال / دوگانه سوزسفارشی

۲۳.۶۲۰.۰۰۰

۲۲.۸۰۰.۰۰۰

SE سمند

۲۶.۸۵۰.۰۰۰

۲۸.۰۰۰.۰۰۰

دوگانه سوز LX سمند

۲۵.۰۰۰.۰۰۰

۲۵.۵۰۰.۰۰۰

LX سمند

۲۵.۵۰۰.۰۰۰

یورو ۴ LX سمند

۳۲.۰۰۰.۰۰۰

ELX سمند سورن

۳۲.۰۰۰.۰۰۰

با تریم بژ ELX سمند سورن

۳۵.۰۰۰.۰۰۰

۳۶.۵۰۰.۰۰۰

با موتور ای اف ۷ ELX سمند سورن

۲۶.۲۸۰.۰۰۰

۲۷.۰۰۰.۰۰۰

بدون مالتی پلکس EF۷ سمند

۲۶.۵۳۰.۰۰۰

مالتی پلکس EF۷ سمند

۲۷.۲۳۰.۰۰۰

با داشبورد جدید EF۷ سمند

۲۷.۴۴۰.۰۰۰

۲۸.۶۰۰.۰۰۰

دوگانه سوز EF۷ سمند

۲۸.۶۹۰.۰۰۰

دوگانه سوز یورو ۴ EF۷ سمند

۲۵.۱۸۰.۰۰۰

۲۶.۲۰۰.۰۰۰

GLX ۴۰۵ پژو

۲۶.۶۶۰.۰۰۰

۲۸.۰۰۰.۰۰۰

۴۰۵ GLX / دوگانه سوز

۲۳.۱۱۰.۰۰۰

۲۷.۴۰۰.۰۰۰

۴۰۵ SLX / TU۵ پژو

۳۱.۲۸۰.۰۰۰

۳۶.۰۰۰.۰۰۰

پژو پارس معمولی دوگانه سوز

۲۶.۹۷۰.۰۰۰

۳۴.۰۰۰.۰۰۰

پژو پارس سال

۳۰.۶۰۰.۰۰۰

۳۶.۵۰۰.۰۰۰

LX TU۵ پژو پارس

۴۱.۰۰۰.۰۰۰

ELX پژو پارس

۴۲.۰۰۰.۰۰۰

آپشن جدید ELX پژو پارس

۴۶.۰۰۰.۰۰۰

TU۵ پژو پارس سال / اتوماتیک

۳۴.۵۰۰.۰۰۰

۲ پژو ۲۰۶تیپ

۳۷.۰۰۰.۰۰۰

۵ پژو ۲۰۶تیپ

۵۲.۰۰۰.۰۰۰

۶ پژو ۲۰۶تیپ

۳۵.۰۰۰.۰۰۰

V۲۰ پژو ۲۰۶ صندوقدارتیپ

۵۳.۰۰۰.۰۰۰

V۹ پژو ۲۰۶ صندوقدارتیپ

۴۰.۰۰۰.۰۰۰

V۸ پژو ۲۰۶ صندوقدارتیپ

۴۱.۵۰۰.۰۰۰

V۲ پژو ۲۰۶ صندوقدارتیپ

۵۶.۰۰۰.۰۰۰

پژو ۲۰۷ اتوماتیک

۴۷.۰۰۰.۰۰۰

پژو ۲۰۷ دنده ای

۲۹.۵۰۰.۰۰۰

۳۲.۵۰۰.۰۰۰

۱.۶ رانا

۳۱.۰۰۰.۰۰۰

E۱ تندر

۳۵.۰۰۰.۰۰۰

E۲ تندر

۱۰۸.۰۰۰.۰۰۰

پژو ۴۰۷ فول آپشن

۱۲۴.۰۰۰.۰۰۰

سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵

۱۱۲.۰۰۰.۰۰۰

سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵

۱۳۱.۰۰۰.۰۰۰

سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸

۱۱۱.۰۰۰.۰۰۰

سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸

۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰

سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول

۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰

سوزوکی کیزاشی اتومات فول

۱۲۸.۰۰۰.۰۰۰

سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول

۱۷.۰۰۰.۰۰۰

۱۳۲ EX .پراید

۱۵.۲۰۰.۰۰۰

۱۳۲ LE .پراید

۱۵.۰۸۲.۰۰۰

۱۵.۵۰۰.۰۰۰

۱۳۲ SX .پراید

۱۷.۰۰۰.۰۰۰

گازسوز SL ۱۳۲ .پراید

۱۴.۵۹۱.۰۰۰

۱۵.۲۰۰.۰۰۰

۱۳۲ SL .پراید

۱۶.۰۰۰.۰۰۰

۱۴۱ EX .پراید

۱۴.۲۱۳.۰۰۰

۱۵.۳۰۰.۰۰۰

۱۴۱ SX.پراید

۱۳.۷۲۰.۰۰۰

۱۴۱ SL.پراید

۱۷.۲۰۰.۰۰۰

۱۱۱ EX .پراید

۱۶.۳۰۰.۰۰۰

۱۱۱ LE .پراید

۱۵.۲۶۸.۰۰۰

۱۶.۶۰۰.۰۰۰

۱۱۱ SX .پراید

۱۴.۷۷۶.۰۰۰

۱۵.۵۰۰.۰۰۰

۱۱۱ SL .پراید

۱۶.۷۰۰.۰۰۰

۱۳۱ SL .پراید گازسوز

۱۶.۹۰۰.۰۰۰

پراید ۱۳۱ موتور اچ پی – پایه گازسوز

۱۴.۴۷۴.۰۰۰

۱۴.۵۰۰.۰۰۰

۱۳۱ SL .پراید

۱۴.۹۶۷.۰۰۰

۱۵.۶۰۰.۰۰۰

۱۳۱ SX .پراید

۱۵.۳۰۰.۰۰۰

۱۳۱ LE .پراید

۱۵.۷۶۷.۰۰۰

۱۶.۵۰۰.۰۰۰

۱۳۱ EX .پراید

۱۸.۷۹۰.۰۰۰

۱۹.۴۰۰.۰۰۰

SX تیبا فول

۳۱.۰۰۰.۰۰۰

ریو آپشن دار

۲۰.۵۰۰.۰۰۰

وانت نیسان . ای بی اس . تاخوگراف

۲۲.۰۰۰.۰۰۰

وانت نیسان دوگانه سوز/ تاخوگراف

۲۶.۳۲۰.۰۰۰

۲۴.۰۰۰.۰۰۰

وانت نیسان دیزل. ای بی اس . کولر

۲۵.۰۰۰.۰۰۰

وانت شوکا

۲۵.۹۱۰.۰۰۰

۲۶.۰۰۰.۰۰۰

وانت شوکا دوگانه سوز

۵۹.۰۰۰.۰۰۰

سیتروئن زانتیا . مشابه صفر . ۸۹

۷۲.۸۲۹.۰۰۰

۷۶.۰۰۰.۰۰۰

پیکاپ تک کابین اتاق جدید

۸۳.۰۰۰.۰۰۰

پیکاپ دوکابین .اتاق جدید

۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰

۲۰۱۱ جدید C۵

۲۳۵.۰۰۰.۰۰۰

مورانو ۲۰۱۲

۱۴۳.۰۰۰.۰۰۰

HIGH نیسان تینا / فول

۱۳۱.۰۰۰.۰۰۰

MID / نیسان تینا

۱۳۸.۰۰۰.۰۰۰

HIGH نیسان قشقایی

۱۱۸.۰۰۰.۰۰۰

ماکسیما اتوماتیک / بهترین رنگ / مولتی

۸۳.۰۰۰.۰۰۰

مگان ۲۰۰۰ اتومات / نیمه فول

۸۹.۰۰۰.۰۰۰

مگان ۲۰۰۰آپشن جدید

۳۹.۰۰۰.۰۰۰

تندر ۹۰ . دوگانه سوز E۲

۳۷.۵۰۰.۰۰۰

تندر ۹۰ . بنزینیبا آپشنE۲

۳۶.۵۰۰.۰۰۰

تندر ۹۰ . بنزینییورو ۴E۲

۳۵.۰۰۰.۰۰۰

تندر ۹۰ . بنزینیتک ایربگE۲

۳۹.۰۰۰.۰۰۰

پارس تندر . اتاق جدید

۳۱.۵۰۰.۰۰۰

تندر ۹۰یورو ۴E۱

۸۴.۰۰۰.۰۰۰

هیوندای آوانته اتوماتیک

۷۸.۰۰۰.۰۰۰

هیوندای آوانته معمولی

۳۷.۰۰۰.۰۰۰

لیفان ۶۲۰

۴۲.۰۰۰.۰۰۰

۱۸۰۰cc /لیفان تلنت ۶۲۰

۳۴.۰۰۰.۰۰۰

جک توجوی هاچ بک

۳۵.۰۰۰.۰۰۰

جک توجوی صندوقدار

۵۷.۰۰۰.۰۰۰

J۵ جی ای سی

۶۶.۰۰۰.۰۰۰

۶۹.۰۰۰.۰۰۰

X۶۰

۱۷.۱۰۰.۰۰۰

لوبو

۹۹.۰۰۰.۰۰۰

مزدا۳ / تیپ ۱ صندوق دار

۱۰۴.۰۰۰.۰۰۰

مزدا۳ / تیپ ۲ صندوق دار

۱۱۲.۰۰۰.۰۰۰

مزدا۳ / تیپ ۳ صندوق دار

۱۱۷.۰۰۰.۰۰۰

مزدا۳صندوقدار تیپ ۴آپشن جدید

۸۳.۰۰۰.۰۰۰

مزدا۳ / ۱۶۰۰ سی سی

توقف فروش

۸۴.۰۰۰.۰۰۰

مزدا۳ قدیم تیپ ۳.مشابه صفر .۸۹

۷۲.۰۰۰.۰۰۰

مزدا ۲ فول

۲۴.۷۰۰.۰۰۰

وانت مزدا تک کابین

۲۶.۰۰۰.۰۰۰

وانت مزدا تک کابین دوگانه سوز

۲۶.۶۰۰.۰۰۰

وانت مزدا ۲ کابین

۲۷.۴۰۰.۰۰۰

وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز

۶۸.۰۰۰.۰۰۰

ایسوزو ۵ تنبدون کاربری

۸۵.۰۰۰.۰۰۰

ایسوزو ۶ تنبدون کاربری

۹۰.۰۰۰.۰۰۰

ایسوزو ۸ تن بدون کاربری

۱۰۶.۰۰۰.۰۰۰

مینی بوس ایسوزو مدل سحر

۴۶.۰۰۰.۰۰۰

وانت کاپرا تک کابین

۵۸.۰۰۰.۰۰۰

وانت کاپرا دوکابین – تک دیفرانسیل

۶۳.۰۰۰.۰۰۰

وانت کاپرا دوکابین – دو دیفرانسیل

۱۸.۰۰۰.۰۰۰

MVM ۱۱۰ /سه سیلندر

۱۹.۵۰۰.۰۰۰

MVM ۱۱۰چهار سیلندر

۲۴.۰۰۰.۰۰۰

MVM ۱۱۰چهارسیلندر اتوماتیک

۴۰.۰۰۰.۰۰۰

آپشن دار / MVM ۵۳۰

۳۸.۰۰۰.۰۰۰

۳۷.۰۰۰.۰۰۰

MVM ۵۳۰

۳۸.۰۰۰.۰۰۰

هاچ بک/ MVM ۳۱۵

۳۹.۰۰۰.۰۰۰

صندوقدار/ MVM ۳۱۵

۶۰.۵۰۰.۰۰۰

۵۹.۰۰۰.۰۰۰

X۳۳تیگو

۴۵.۰۰۰.۰۰۰

ELITE – ولیکس سی ۳۰. دنده معمولی

۵۹.۰۰۰.۰۰۰

ELITE – ولیکس سی ۳۰. اتوماتیک

۵۳.۰۰۰.۰۰۰

گریت وال – وینگل

۴۵.۰۰۰.۰۰۰

جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹

۵۲.۰۰۰.۰۰۰

جنتو . دنده اتوماتیک ۲۰۰۹

۴۳.۰۰۰.۰۰۰

پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸

۳۶.۰۰۰.۰۰۰

پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸

۴۹.۰۰۰.۰۰۰

پاژن پیکاپ / صندلی موسویی

۴۶.۰۰۰.۰۰۰

پاژن پیکاپ / صندلی معمولی

 

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

لینک کوتاه :http://www.piyarom.ir/?p=4643

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.