میناب- فرمانده سپاه میناب گفت:  دو تیم پزشکی با آمبولانس و تجهیزات کامل درمانی و دارویی به مناطق زلزله زده شهرستان بشاگرد اعزام شده است. ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر پیارم , فرمانده سپاه میناب در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﻋﺰام ﺗﯿﻢ پزشکی ﺑﻪ ﻣﻨﺎطﻖ زﻟﺰﻟﻪزده بشاگرد اظهار داﺷﺖ: اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﭘﺰﺷﮏ، ﺑهیار و ﮐﺎردان ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ...

میناب- فرمانده سپاه میناب گفت:  دو تیم پزشکی با آمبولانس و تجهیزات کامل درمانی و دارویی به مناطق زلزله زده شهرستان بشاگرد اعزام شده است.


ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر پیارم , فرمانده سپاه میناب در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﻋﺰام ﺗﯿﻢ پزشکی ﺑﻪ ﻣﻨﺎطﻖ زﻟﺰﻟﻪزده بشاگرد اظهار داﺷﺖ: اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﭘﺰﺷﮏ، ﺑهیار و ﮐﺎردان ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎﺑﻪ ﻣﻨﺎطﻖ زﻟﺰﻟﻪزده شهرستان بشاگرد اﻋﺰام ﺷﺪ.

وی اضافه کرد: تیم‌های پزشکی متشکل از پزشکان عمومی و پرستار هم اکنون مشغول مداوای مجروحان و امدادرسانی به مصدومان و کمک‌های اولیه در مناطق زلزله زده هستند.

وی افزود :با توجه به اضطراری بودن وضعیت مناطق زلزله‌زده، آمادگی برای ارسال وسایل مورد نیاز پزشکی و امدادی و همچنین افزایش تیم‌های پزشکی وجود دارد.

ذاکری گفت :بسیج جامعه پزشکی سپاه  میناب، آمادگی خود را برای اعزام به مناطق زلزله‌زده اعلام کرده‌است و به محض درخواست مسئولان به سمت مناطق زلزله زده حرکت می‌کنند.

سرهنگ ذاکری ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد: ﮐﺎردان ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎریھﺎ و ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ ھﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫﺪاﺷﯽ ازﺟﻤﻠﻪ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن، ﺑﯿﻤﺎرﯾﺎﺑﯽ، ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺑﯿﻤﺎران واﮔﯿﺮ و ﻏﯿﺮواﮔﯿﺮ، آﻣﻮزش در ﺧﺼﻮص ﻣﺎرﮔﺰﯾﺪﮔﯽ و ﻋﻘﺮب ﮔﺰدﯾﺪﮔﯽ، ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری از آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ، ﮐﻠﺮزﻧﯽ، ﮐﻠﺮﺳﻨﺠﯽ، ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻟﻮﻟﻪھﺎ و ﺳﺎﯾﺮ اﻗﺪاﻣﺎت را در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ.

ذاکری اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد: این ﺗﯿﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ بهداﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ حدود ۱۵۰ نفر را در روستاهای گوهران, ایرر, کرمستان ویزیت کردند.

 

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

لینک کوتاه :http://www.piyarom.ir/?p=4103

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.