پلیس آمریکا با خشونت زیاد و استفاده از گاز فلفل وگلوله‌های پلاستیکی، به مقابله با راهپیمایی کارگران در سیاتل و نیویورک پرداخت. جام بین الملل: روزنامه دیلی میل نوشت: «پلیس آمریکا با خشونت زیاد و استفاده از گاز فلفل وگلوله‌های پلاستیکی به مقابله با راهپیمایی کارگران پرداخت و عده زیادی را در سیاتل دستگیر کرد.» ...

پلیس آمریکا با خشونت زیاد و استفاده از گاز فلفل وگلوله‌های پلاستیکی، به مقابله با راهپیمایی کارگران در سیاتل و نیویورک پرداخت.

جام بین الملل: روزنامه دیلی میل نوشت: «پلیس آمریکا با خشونت زیاد و استفاده از گاز فلفل وگلوله‌های پلاستیکی به مقابله با راهپیمایی کارگران پرداخت و عده زیادی را در سیاتل دستگیر کرد.»

 

بنابر این گزارش، این نا آرامی ها به نیویورک هم رسید و عده ای هم در نیویورک  به شدت با پلیس  در گیر شدند و عده ای نیز دستگیر شدند.

 

مردم معترض نیز با پارچه هایی صورت خود را پوشانده تا در مقابل گاز فلفل از چشمانشان مراقبت کنند. شاهدان می گویند که دستگیری ها با خشونت پلیس همراه بود.۵۰۱