نقش آفرینی علمای اسلامی مسلمان به عنوان رهبران و هادیان اصلی بیداری اسلامی و نیز یکی از مهمترین عناصر اصلی حفظ ماهیت اسلامی و انقلابی و پیش آهنگی در تحولات سیاسی و اجتماعی نقش بی بدیلی در به ثمر رساندن و استمرار این تحولات و جلوگیری از نفوذ و انحراف آن توسط عناصر استکبار جهانی ...

نقش آفرینی علمای اسلامی مسلمان به عنوان رهبران و هادیان اصلی بیداری اسلامی و نیز یکی از مهمترین عناصر اصلی حفظ ماهیت اسلامی و انقلابی و پیش آهنگی در تحولات سیاسی و اجتماعی نقش بی بدیلی در به ثمر رساندن و استمرار این تحولات و جلوگیری از نفوذ و انحراف آن توسط عناصر استکبار جهانی ایفاء می نماید.

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه: موج بیداری اسلامی و تحولات شکل گرفته در پهنه ی جغرافیای جهان اسلام حاکی از وقوع رخدادها و رویدادهای سیاسی و اعتقادی منبعث از مفاهیم و ارزش های اصیل اسلامی دارد که این خواسته را به عنوان گفتمان مسلط و غالب در بین توده های مردمی فراگیر نموده است. در این میان نقش آفرینی علمای اسلامی مسلمان به عنوان رهبران و هادیان اصلی بیداری اسلامی و نیز یکی از مهمترین عناصر اصلی حفظ ماهیت اسلامی و انقلابی و پیش آهنگی در تحولات سیاسی و اجتماعی نقش بی بدیلی در به ثمر رساندن و استمرار این تحولات و جلوگیری از نفوذ و انحراف آن توسط عناصر استکبار جهانی ایفاء می نماید.

از این رو دبیرخانه اجلاس بیداری اسلامی در جهت تبیین نقش علما در رسیدن انقلاب ها به اهداف خود در صدد است تا اجلاس علماء و بیداری اسلامی را پیرامون محورها و موضوعات ذیل در بهمن ماه سال ۱۳۹۱ برگزار نماید، از اینرو از کلیه اندیشمندان ، علماء ، متفکران، صاحبنظران، محققان و دانش پژوهان دعوت می گردد تا با ارائه مقالات علمی و کاربردی ما را در جهت ارتقاء محتوای این اجلاس یاری نمایند.

اهداف اجلاس

۱- احیاء اصول و پیاده سازی، ارزشها و اهداف اسلامی بر اساس شریعت اسلام و قرآن

۲- احیاء تجدید عزت و کرامت اسلامی و ملی کشورهای اسلامی

۳- تشکیل قدرت بین المللی اسلامی وایجاد تمدن اسلامی جدید بر پایه ی دین، عقلانیت، علم و اخلاق

۴- ایجاد فضای تعاملی بین جریانات ، شخصیت ها ، چهره ها و انتقال تجارب بین جنبش ها

۵- مقابله با دخالت و تأثیر گذاری جبهه کفر و استکبار در ساخت نظام سیاسی جدید

۶- ارائه الگوی مردم سالاری اسلامی بجای الگوی دموکراسی غربی

۷- مبارزه با ظلم ، ستم و یکجانبه گرایی نظام سلطه ، استکبار جهانی و صهیونیزم بین الملل

۸- تقویت روح خودباوری و اعتماد به نفس ملی در مواجهه با هجمه های تبلیغاتی و روانی نظام سلطه

محورهای طرح فراخوان اجلاس جهانی علمای امت و بیداری اسلامی

۱٫ مبانی نظری بیداری اسلامی

۲٫ نقش علما در بیداری اسلامی

۳٫ علماء، فرصت ها و تهدیدها در جهان اسلام

۴٫ نظام حکومتی مطلوب اسلام

۵٫ جهان آینده و جایگاه امت اسلامی

۶٫ پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله محور امت اسلامی

محور اول : مبانی نظری بیداری اسلامی

۱٫ ضرورت شناخت مبانی فکری و معرفتی علماء و اندیشمندان مسلمان در حرکت بیداری اسلامی و بررسی تأثیرات آن.

۲٫ بررسی مشروعیت قیام علیه حاکم جائر در فقه مذهب اسلامی

۳٫ هویت، چرایی، چیستی و چگونگی شکل‎گیری بیداری اسلامی

}۴٫ مشخصات و ویژگی‎های هویت بیداری اسلامی(استقلال طلبی، ضدیت با نظام سلطه، مبارزه با استبداد، پیشرفت، عدالت، مردم سالاری و . . . )

۵٫ تبیین نظریه بیداری اسلامی(بازیابی هویت اسلامی و. . .)

۶٫ واکاوی و بررسی مبانی بیداری اسلامی (مبانی قرآنی، روایی، فقهی، کلامی، فلسفی و . . . )

۷٫ تبیین و معرفی اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و مقایسه تطبیقی آن با اسلام آمریکایی

محور دوم : نقش علماء در بیداری اسلامی

۱٫ بیداری اسلامی از نگاه متفکرین و اندیشمندان اسلامی(سید جمال الدین اسدآبادی، حسن البناء، سید قطب، اقبال لاهوری، محمد عبده، عبدالقادر جزایری، سید محمد سنوسی، سعید نورسی، آیه الله کاشانی، امام موسی صدر، محمدباقر صدر، امام خمینی، عزالدین قسام، سید اسماعیل بلخی، نواب صفوی، آیه الله خامنه‎ای و . . . )

۲٫ تبیین نقش علمای جهان اسلام در پیدایش و استمرار بیداری اسلامی

۳٫ مطالبات و بایسته‎های کنونی علمای مسلمین در بیداری اسلامی

۴٫ بررسی شیوه‎های مبارزاتی علمای جهان اسلام

۵٫ جریانات و حرکت‎های سیاسی انقلابی موفق در پیدایش و استمرار بیداری اسلامی

۶٫ معرفی عالمان شهید، به عنوان اسوه و الگوی مبارزه و مقاومت

۷٫ بررسی عرصه‎های تعامل و همکاری علمای جهان اسلام در بیداری اسلامی (وحدت جهان اسلام، تقریب بین مذاهب و . . . )

۸٫ نقش نهادهای دینی در بیداری اسلامی

محور سوم : علماء فرصت‎ها و تهدیدها در جهان اسلام

۱٫ چالش‎های پیش روی بیداری اسلامی و نقش هدایتگری علمای اسلام در برون رفت از آنها

۲٫ خطرات و آفات فراروی نقش فعال علماء (تحجر، انزوا از حاکمیت سیاسی و . . . )

۳٫ شناخت توطئه‎ها و عملکرد نظام سلطه، استکبار جهانی، صهیونیزم بین المللی در انحراف و به بن بست کشاندن جنبش‎های اسلامی.

۴٫ دشمن شناسی بیداری اسلامی از استعمار کهنه تا استعمار فرانو و استبداد داخلی در ناکارآمد سازی بیداری اسلامی

۵٫ تحلیل عوامل و گونه‎های تعامل و تقابل غرب با بیداری اسلامی

۶٫ بررسی تطبیقی دلایل عقب ماندگی کشورهای اسلامی و نقش برجسته علماء در بازگشت هویت از دست رفته.

۷٫ بررسی و تحلیل جامعه شناختی و روانشناسی گروه‎های موافق و مخالف بیداری اسلامی

۸٫ تفاوت حرکت‎های انقلابی با حرکت‎های تکفیری و تروریستی

محور چهارم : نظام حکومتی مطلوب اسلام

۱٫ بیداری اسلامی و نقد نظریه‎های رقیب (سکولاریسم، لیبرالیسم، امپریالیسم، ناسیونالیسم و . . . )

۲٫ بیداری اسلامی و حقوق بشر از نگاه غرب، مبانی قرآنی و اسلام

۳٫ نقش علماء در ایجاد و شکل دهی نظام مردم سالاری اسلامی

۴٫ بیداری اسلامی و مدل اسلامی دولت مطلوب از نگاه قرآن (توحید حاکمیت، کسب استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و . . . )

۵٫ نظام اسلامی، الگوی کارآمدی در حل بحران‎های جهان معاصر

۶٫ بررسی مدل فقهی الگوی نظام اسلامی

۷٫ رابطه آزادی مذاهب و ادیان با بیداری اسلامی

۸٫ وظایف حکومت‎های اسلامی در جهت تعمیق و گسترش فرهنگ بیداری اسلامی

۹٫ تجارب تلخ و شیرین کشورهای پیشرو در بیداری اسلامی

محور پنجم : جهان آینده و جایگاه امت اسلامی

۱٫ نقش آفرینی علماء و اندیشمندان اسلامی در ایجاد وحدت و تشکیل امت واحده اسلامی

۲٫ انتظارات و مطالبات جهان اسلام از علماء جهت هدایت، رهبری و جلوگیری از انحراف جنبش‎های بیداری اسلامی

۳٫ نقش علماء در شکل دهی و احیای تمدن اسلامی برپایه دین، عقلانیت، علم و اخلاق

۴٫ چشم انداز بیداری اسلامی در مدیریت آینده جهان اسلام و نظام بین الملل

۵٫ بررسی عوامل رشد و بالندگی بیداری اسلامی در مدیریت جهان

۶٫ بیداری اسلامی، آینده فلسطین و سرنوشت صهیونیزم

۷٫ بیداری اسلامی، مقدمه‎ای بر حکومت فراگیر اسلام و آینده جهان

۸٫ نظرات آخرالزمانی و جایگاه امت اسلامی

محور ششم : پیامبر اعظم، محور امت اسلامی

۱٫ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، انسان کامل و برترین پیامبر، الگوی رفتاری و اخلاقی علمای جهان اسلام

۲٫ تبیین سیره و سنت فردی و اجتماعی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله

۳٫ مودت به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله محور وحدت و انسجام فرق و مذاهب اسلامی

۴٫ ویژگی‎ها و شاخصه‎های نظام حکومتی و اجتماعی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در هدایت جامعه اسلامی

۵٫ تأثیر طرح اهانت به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در جهت انسجام بخشی درونی به بیداری اسلامی

۶٫ سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نسبت به تعامل با غیر مسلمانان

۷٫ شخصیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از نگاه اندیشمندان منصف غیر مسلمان

۸٫ ابعاد تهاجم دشمنان و انگیزه فعالیت آنان علیه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله

۹٫ وظایف مسلمانان در دفاع از شخصیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله

۱۰٫ قداست پیامبران الهی صلوات الله علیهم و حرمت و ممنوعیت اهانت به آنان از دیدگاه حقوق بین المللی

 

 

شرایط تهیه مقاله

۱- مقاله حداقل ۱۰ و حداکثر ۲۰صفحه تهیه و ارسال گردد.

۲-مقاله از ساختار علمی منسجم برخوردار بوده و دارای عنوان، چکیده، واژگان کلیدی، نتیجه گیری و ارائه راهکار باشد.

۳-درج مشخصات (سن، مدرک تحصیلی، سمت و … )خود را به همراه مقاله ارسال نمایند.

۴-در تهیه مقالات فارسی و عربی (نازنین ۱۴) و لاتین (۱۲ Time New Roman) استفاده گردد.

۵- مقاله با نرم افزار Word تهیه گردد.

۶-مقالات برگزیده در اجلاس ارائه می گردد و بصورت CD در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد.

۷-محققان می توانند مقالات خود را به زبانهای (فرانسه، اردو، ترکی،آلمانی،اسپانیولی) نیز با رعایت موارد فوق ارسال نمایند.

۳-آدرس و نحوه ارسال آثار :

۱- دریافت مقالات صرفاً از طریق پست الکترونیکی : info@islamic-awakening.ir

۲- در صورت عدم ارسال مقالات از طریق سایت، ارسال مقالات همراه CD و پرینت به دبیرخانه اجلاس بیداری اسلامی به آدرس تهران،خیابان ولیعصر(عج)، خیابان خرسند، پلاک ۳۵ ، تلفن ۲۶۲۱۷۵۹۷-۰۲۱، دبیرخانه اجلاس جهانی علمای امت و بیداری اسلامی

۳-زمان ارسال مقالات :

آخرین مهلت ارسال آثار ۱۳۹۱/۱۰/۵ هجری شمسی مصادف با ۱۱ صفر ۱۴۳۴ هجری قمری و ۲۵ دسامبر ۲۰۱۲ میلادی.

۴- سیاست های تشویقی:

۴/۱- دعوت از صاحبان آثار برتر به حضور در همایش به عنوان مدعو ویژه

۴/۲- دعوت از صاحبان آثار برتر مقاله جهت ارائه در کمیسیون های تخصصی و در صحن همایش

۴/۳- چاپ مقالات برتر در قالب کتب و نشریات

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

لینک کوتاه :http://www.piyarom.ir/?p=2137

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.